สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

การสร้าง และแสวงหาความรู้

การสร้าง และแสวงหาความรู้

  1. รวบรวมความรู้จากเอกสาร กฎหมาย และประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
  2. รวบรวมความรู้จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน โดยฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจปล่อยรถเข้า-ออก และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ปฏิบัติงานจริง ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

  3. ภาพจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล กระบวนงานที่ปฏิบัติจริง ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
    ผู้นำเข้ารถยนต์จากประเทศมาเลเซียยื่นเอกสารประกอบการนำรถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
    เจ้าหน้าที่ศุลกากรทำการตรวจสอบเอกสารของผู้นำรถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
    ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ประกอบประกอบการนำรถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2559 13:39:57
จำนวนผู้เข้าชม : 641
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร