สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

คณะทำงานฯ รวบรวมการความรู้ที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้มาจัดหมวดหมู่และจัดทำฐานข้อมูล(Knowledge Base) ด้านการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้เดินทางนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให้เป็นระบบ ขั้นตอนที่ถูกต้อง
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2559 13:44:54
จำนวนผู้เข้าชม : 523
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร