สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

การประมวลและกลั่นกรองความรู้

การประมวลและกลั่นกรองความรู้

คณะทำงานฯ พิจารณา กลั่นกรอง ความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างเอกสารองค์ความรู้ที่ได้จัดการประมวลให้เป็นระบบแล้ว ในการประชุมคณะทำงานดูแลระบบการจัดการความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ครั้งที่ 3/2557  วันที่ 24 กรกฎาคม 2557  ณ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เพื่อเตรียมจัดทำเป็นรูปเล่ม
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2559 13:44:45
จำนวนผู้เข้าชม : 521
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร