สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

การเข้าถึงความรู้

การเข้าถึงความรู้

ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานฯ ประชุมย่อยเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และจัดรูปแบบข้อมูล KM เรื่องการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้เดินทางนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ภายหลังจากคณะทำงานฯ ได้พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เพื่อเตรียมการเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 (www.customs4.org) และเตรียมการจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งความรู้
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2559 13:44:17
จำนวนผู้เข้าชม : 544
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร