สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

การเรียนรู้

การเรียนรู้

คณะทำงานฯ จัดทำหนังสือแจ้งเวียน พร้อมจัดส่งเอกสารองค์ความรู้เรื่อง การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้เดินทางนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให้แก่ด่านศุลกากรในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของ ศภ.4 เพื่อใช้เป็นข้อมูลเรียนรู้ ประกอบการปฏิบัติงาน การให้บริการศุลกากร และพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการบริการศุลกากรให้ทันสมัย สะดวก ง่ายต่อการใช้บริการบนพื้นฐานของการควบคุมทางศุลกากรภายใต้กรอบมาตรฐานขององค์การศุลกากรโลกที่เป็นสากลอย่างต่อเนื่อง
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2559 13:46:09
จำนวนผู้เข้าชม : 533
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร