สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 


นายยุทธนา พูลพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

พิธีการทางศุลกากร

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่องที่น่าสนใจ


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 49 เข้าชมวันนี้
 • 81 เข้าชมเดือนนี้
 • 64,348 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7430-7039, 0-7430-7040 โทรสาร 0-7430-7041
email : 75000000@customs.go.th

การตรวจของติดตัวผู้โดยสาร

การตรวจของติดตัวผู้โดยสารและการจัดเก็บอากรปากระวาง

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรวังประจัน ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ด่านศุลกากรตากใบ ด่านศุลกากรเบตง
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ของผู้ที่จะเสียอากรปากระวาง หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว(BORDER PASS) ของผู้ที่จะเสียอากรปากระวาง
หลักเกณฑ์
 • ผู้เดินทางนำของติดตัวเข้ามาในประเทศ มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท
 • ของนั้นไม่เป็นของต้องห้าม ต้องกำกัด ตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่น ๆ
 • ผู้เดินทางมีเงินสดที่พร้อมจะชำระอากรให้เสร็จในวันนำเข้า
ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. ผู้เดินทางแสดงความจำนงขอชำระภาษีอากรปากระวาง พร้อมนำสิ่งของมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านพรมแดน
 2. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านพรมแดน ตรวจสอบความถูกต้อง รับชำระเงินค่าภาษีอากรพร้อมออกใบเสร็จรับเงินในระบบอิเล็กทรอนิคส์ ต้นฉบับใบเสร็จ ฯ มอบให้ผู้เดินทางเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 ตุลาคม 2559 10:21:28
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร