สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Bureau 4
 

การส่งของออกทางรถไฟ

พิธีการส่งของออกทางรถไฟ 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
 1. ผู้ส่งสินค้าออก ยื่นใบกำกับการขนย้ายสินค้า
 2. CONTAINER TALLY SHEET (TRAIN LIST)
ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. รับใบกำกับการขนย้ายสินค้า CONTAINER TALLY SHEET (TRAIN LIST)
 2. ตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า (Matching) พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ตามรายละเอียดเลขตู้คอนเทนเนอร์ CONTAINER TALLY SHEET ( TRAIN LIST) พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
  • กรณียกเว้นการตรวจ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแถบ RTC
  • กรณีสั่งการเปิดตรวจ เจ้าหน้าที่จะทำการเปิดตู้เพื่อตรวจสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์
 3. รับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (LOADING)
ค่าใช้จ่าย
 1. ค่าธรรมเนียมผ่านพิธีการ
 2. ค่าภาษีอากร กรณีสินค้าต้องชำระค่าภาษีอากร
แบบฟอร์มที่ใช้
  ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 ตุลาคม 2559 15:36:24
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
45 ถนนนครใน ตำบลบ่อยาง อำเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-311-014
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร