สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Bureau 4
 

พิธีการทางศุลกากร

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 12 เข้าชมวันนี้
 • 683 เข้าชมเดือนนี้
 • 25,769 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เลขที่ 45 ถนนนครใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-1014 โทรสาร 0-743-07042
email : 75000000@customs.go.th

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  แบบคำขอลงทะเบียนตามประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550
ขั้นตอนการติดต่อลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร
 1. ยื่นคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
 2. ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียน เป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
 3. อนุมัติ และบันทึกเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร สามารถดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารได้ โดยไม่ต้องใช้บัตรผ่านพิธีการฯ ใด ๆ
ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  แบบคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร(Paperless) ให้เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่4 หรือ นายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 ตุลาคม 2559 14:34:25
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
45 ถนนนครใน ตำบลบ่อยาง อำเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-311-014
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร