สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

ด่านศุลกากรในพื้นที่รับผิดชอบ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์

Padang besar Customs House

ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา

จังหวัดสงขลา 90240

โทรศัพท์: 074 - 521030

โทรสาร: 074 - 521991

E-Mail: 75110000@customs.go.th

www.padangcustoms.net

ด่านศุลกากรสะเดา

Sadao Customs House

ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม

อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320

โทรศัพท์: 074 - 398817

โทรสาร074 - 398815

E-Mail: 75120000@customs.go.th

www.sadaocustoms.org

ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

Su-ngai Kolok Customs House

ถนน เอเชีย 18 อำเภอ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

โทรศัพท์: 073 - 611368

โทรสาร: 073 - 611369

E-Mail: 75130000@customs.go.th

http://sungaikolok.customs.go.th


ด่านศุลกากรสงขลา

Songkhla Customs House

ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร

จังหวัดสงขลา  90280

โทรศัพท์: 074 - 331397

โทรสาร: 074 - 331310

E-Mail: 75140000@customs.go.th

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Hatyai Airport Customs House

99 ม.1 ตำบลทุ่งตำเสา

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์: 074 - 251081

โทรสาร: 074 - 251082

E-Mail: 75150000@customs.go.th

http://hatyaiairport.customs.go.th

ด่านศุลกากรภูเก็ต

Phuket  Customs House

ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  83000

โทรศัพท์: 076 - 211105

โทรสาร: 076 - 211106

E-Mail 75160000@customs.go.th 

www.phuketcustoms.net 

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

Phuket Airport Customs House

ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง

จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์: 076 - 327435

โทรสาร: 076 - 327436

E-Mail: 75170000@customs.go.th

ด่านศุลกากรตากใบ

Takbai Customs House

ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ

จังหวัดนราธิวาส 96110

โทรศัพท์: 073 - 642293

โทรสาร:  073 - 642111

E-Mail: 75190000@customs.go.th

www.takbaicustoms.com

ด่านศุลกากรสตูล

Satun Customs House

ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง

จังหวัดสตูล 91000

โทรศัพท์: 074 - 710610

โทรสาร: 074 - 710612

E-Mail: 75200000@customs.go.th

ด่านศุลกากรเบตง

Betong Customs House

370, ถนนสุขยางค์, ตำบลเบตง

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา, 95110

โทรศัพท์: 073 - 231194

โทรสาร: 073 - 230504

E-Mail: 75180000@customs.go.th

http://www.betongcustoms.com

ด่านศุลกากรกันตัง

Kantang Customs House

เลขที่ 179 ถนนตรังคภูมิ

ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง

จังหวัดตรัง 82110

โทรศัพท์: 075 - 251003

โทรสาร: 075 - 252788

E-Mail: 75210000@customs.go.th

www.kantang.customs.go.th

ด่านศุลกากรกระบี่

Krabi Customs House

เลขที่ 2 ถนนเจ้าฟ้า

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์: 075 - 620950

โทรสาร: 075 - 611350

E-Mail: 75220000@customs.go.th

ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Customs House

430/6 ม.1 ถนนนครศรีฯ-ท่าศาลา

ตำบลปากพูน อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์:075 - 765314

โทรสาร: 075 - 765345

E-Mail: 75230000@customs.go.th


ด่านศุลกากรสิชล

Sichon Customs House

73 ม.3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80120

โทรศัพท์: 075 - 536434

โทรสาร: 075 - 536433

E-Mail: 75240000@customs.go.th

http://sichon.customs.go.th

ด่านศุลกากรปัตตานี

Pattani Customs House

ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง

จังหวัดปัตตานี  94000

โทรศัพท์: 073 - 460203

โทรสาร: 073 - 460200

E-Mail: 75250000@customs.go.th 

ด่านศุลกากรวังประจัน

Wangprachan Customs House

ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน

จังหวัดสตูล 91160

โทรศัพท์: 074 - 740166

โทรสาร: 074 - 740166

E-Mail: 75260000@customs.go.th

www.wpchcustoms.com

ด่านศุลกากรบ้านประกอบ

Ban Pra Kob Customs House

ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี

จังหวัดสงขลา  90160

โทรศัพท์: 074 - 890302

โทรสาร: 074 - 890303

E-Mail: 75270000@customs.go.th

ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา

Buketa Customs House

ตำบล โละจูด อำเภอ แว้ง

จังหวัด นราธิวาส 96160

โทรศัพท์: 073 - 586014

โทรสาร: 073 - 586015

E-mail : 75280000@customs.go.th


ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร