สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

ความร่วมมือไทย - มาเลเซีย ที่ศุลกากรไทยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

ด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว

ด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว

  1. กรอบความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย (INDONESIA - MALAYSIA - THAILAND GROWTH TRIANGLE / IMT - GT) (สภาพัฒน์)
  2. กรอบความร่วมมือว่าด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย (THAILAND - MALAYSIA COMMITTEE ON JOINT DEVELOPMENT STRATEGY FOR BORDER AREAS : JDS) (สภาพัฒน์)
  3. พื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย (MALAYSIA - THAILAND JOINT DEVENLOPMENT AREA : JDA) (กระทรวงพลังงาน)
  4. กรอบความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางถนนระหว่าง ไทย - มาเลเซีย (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF KINGDOM OF THAILAND AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON TRANSIT TRANSPORT OF GOOD AND PASSENGER) (กระทรวงคมนาคม) (นายอนุสิษฐ์ กาญจนพล : คณะทำงาน)
  5. คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ไทย - มาเลเซีย (THAILAND - MALAYSIA JOINT COMMISSION FOR BILATERAL COOPERATION: JC) (กระทรวงการต่างประเทศ)
  6. ความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน ไทย - มาเลเซีย (BORDER CROSSING AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAN AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON BORDER CROSSING : BCA) (กระทรวงมหาดไทย) (นายอนุสิษฐ์ กาญจนพล : คณะทำงาน)
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ตุลาคม 2559 16:36:10
จำนวนผู้เข้าชม : 6,343
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร