สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

ความร่วมมือไทย - มาเลเซีย ที่ศุลกากรไทยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

ด้านศุลกากร

ด้านศุลกากร
   
  1. คณะทำงานระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรมาเลเซีย (WORKING GROUP MEETING BETWEEN THE ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS AND THAI CUSTOMS DEPARMENT)
  2. คณะกรรมการด้านชายแดน (BORDER WORKING COMMITTEE : BWC)
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ตุลาคม 2559 16:40:02
จำนวนผู้เข้าชม : 1,750
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร