สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 

พิธีการทางศุลกากร

การส่งของออกทางบก

พิธีการส่งของออกทางบก 

สถานที่ติดต่อ
  ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรวังประจัน ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ด่านศุลกากรตากใบ ด่านศุลกากรเบตง
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
  ผู้นำออก/ตัวแทนออกของ ยื่นใบกำกับการขนย้ายสินค้า
ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. จัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาออก ผู้ส่งออก/ผู้รับมอบอำนาจ หรือตัวแทน ยื่นใบขนสินค้าขาออก พร้อมแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
 2. ชำระค่าภาษีอากร (กรณีมีค่าภาษีอากร)ให้ผู้ส่งออกหรือตัวแทนชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม กับเจ้าหน้าที่การเงิน ณ ด่านศุลกากรที่ส่งออก
 3. ส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า ผู้รับผิดชอบการบรรจุส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้าย สินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดระบบฯ จะตอบกลับเลขที่ใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
 4. ตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า เจ้าหน้าที่ตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้า เพื่อกำหนดสถานะของใบขนสินค้า ( เปิดตรวจ (0301) / รับบรรทุก (0309) ) กรณีใบขนสินค้าเปิดตรวจระบบจะกำหนดชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการตรวจให้โดยอัตโนมัติ
 5. ตรวจปล่อยสินค้า เจ้าหน้าที่ประจำสถานีตรวจปล่อย (คลังสินค้า ) บันทึกผลการตรวจปล่อย
 6. รับบรรทุกสินค้า เจ้าหน้าที่ประจำสถานีรับบรรทุก (ด่านพรมแดน) บันทึกรับบรรทุกสินค้า
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการ
 • ภาษีอากรที่ต้องชำระ
แบบฟอร์มที่ใช้
  ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ
  ผู้อำนวยกาสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือนายด่านศุลกากรที่ติดต่อ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 ตุลาคม 2559 15:29:29
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร