สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 


นายยุทธนา พูลพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

พิธีการทางศุลกากร

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่องที่น่าสนใจ


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 16 เข้าชมวันนี้
 • 263 เข้าชมเดือนนี้
 • 52,576 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7430-7039, 0-7430-7040 โทรสาร 0-7430-7041
email : 75000000@customs.go.th

การติดต่องานธุรการ

การติดต่องานธุรการ

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040

งานธุรการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ
การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูลสารสนเทศ และงานธุรการทั่วไป

    หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

 1. ไม่ต้องใช้เอกสารกรณีติดต่อสอบถาม หรือ
 2. เอกสารการนำส่ง การยื่นเรื่องราวคำขอตามลักษณะงานที่ต้องการสอบถาม

ขั้นตอนการติดต่อ
 1. ยื่นเอกสารให้เจ้าพนักงานประจำสำนักงานลงทะเบียนรับหนังสือ
 2. เจ้าพนักงานประจำสำนักงานนำเสนอเรื่องให้ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณา
 3. ขอทราบผล เกี่ยวกับเรื่อง อนุมัติ อนุญาต และอื่นๆ ที่ไม่ต้องมีการพิจารณาได้ทันที
 4. ขอทราบผล เกี่ยวกับเรื่อง อนุมัติ อนุญาต และอื่นๆ ที่ต้องมีการพิจารณาได้ตามช่องทาง ดังนี้
  • ติดต่อขอทราบผลการดำเนินการด้วยตนเอง ณ งานธุรการ
  • ติดต่อขอทราบผลการดำเนินการทางโทรศัพท์

ค่าใช้จ่าย
  ไม่มี
แบบฟอร์มที่ใช้
  ไม่มี
หากไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย     
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 ตุลาคม 2564 11:40:29
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร