สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 


นายยุทธนา พูลพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

พิธีการทางศุลกากร

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่องที่น่าสนใจ


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 36 เข้าชมวันนี้
  • 852 เข้าชมเดือนนี้
  • 63,747 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7430-7039, 0-7430-7040 โทรสาร 0-7430-7041
email : 75000000@customs.go.th

ข่าวสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรและอาคารที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0
2 ศภ.4 มอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมระดมทุนการศึกษาเพื่อน้องโรงเรียนวัดแม่เตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา0
3 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 25610
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 25610
5 ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 พ.ศ.2563-2565เพิ่มเติม (ด้านเศรษฐกิจ)0
6 ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 พ.ศ.2563-2565เพิ่มเติม (ด้านเศรษฐกิจ)0
7 ศภ.4 มอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมระดมทุนการศึกษาเพื่อน้องโรงเรียนวัดแม่เตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา0
8 ศภ.4 ตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 1,150,000 มวน มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท20 กันยายน 2566 11:35:015
9 ประกาศ ศภ.4 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ครั้งที่4)12 กันยายน 2566 10:23:3530
10 ผอ.ศภ.4 เป็นประธานในการประชุม The Discussion on the Finalisation of the Framework of Coorperation in Customs, Immigration, and Quarantine Meeting11 กันยายน 2566 16:11:3122
11 ผอ.ศภ.4 เป็นประธานในการประชุม The 13th Sub-Working Group on Customs,Immigration and Quarantine Meeting31 สิงหาคม 2566 14:20:0840
12 ศภ.4 จัดประชุมนายด่านในท้องที่ที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดกิจกรรมสังสรรค์เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.256628 สิงหาคม 2566 16:47:4533
13 ศภ.4 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 256618 สิงหาคม 2566 10:41:2732
14 ศภ.4 จับกุมบุหรี่เถื่อนลักลอบหนีศุลกากร ยี่ห้อ John จำนวน 200 ลัง มูลค่า 4.5 ล้านบาท11 สิงหาคม 2566 11:30:3829
15 ประกาศ ศภ.4 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ครั้งที่3)26 กรกฎาคม 2566 15:58:3238
16 ผอ.ศภ.๔ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖26 กรกฎาคม 2566 14:37:4227
17 ศภ.4 จัดกิจกรรม CSR ตามโครงการศุลกากรจิตอาสา เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 21 กรกฎาคม 2566 15:14:1233
18 ศภ.4 จัดประชุมนายด่านในท้องที่ที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256628 มิถุนายน 2566 17:22:4067
19 ศภ. 4 จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณภายในสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 (เดิม) เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนทำการรื้อถอนป้ายสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และจัดทำป้ายสำนักงานใหม่ตามโครงการปรับปรุงและย้ายป้ายชื่อสำนักงานศุลกากรภาคที่ 412 มิถุนายน 2566 10:48:5454
20 ศภ.4 เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังสร้างทะเลไทยไร้ขยะ เนื่องในวันทะเลโลก9 มิถุนายน 2566 15:57:0547
21 ผอ.ศภ.4 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา7 มิถุนายน 2566 10:24:5147
22 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา1 มิถุนายน 2566 13:37:4266
23 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดพิธีทางศาสนาอิสลาม (ละหมาดขอพร) เพื่อความเป็นร่มเย็นและเป็นศิริมงคลของเจ้าหน้าที่18 พฤษภาคม 2566 14:36:4250
24 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม CSR จิตอาสาศุลกากรร่วมกับด่านศุลกากรสงขลา ปล่อยลูกปูคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 5,000,000 ตัว และร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี 256618 พฤษภาคม 2566 14:36:0962
25 ศภ.4 เข้าร่วมร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์9 พฤษภาคม 2566 15:44:2143
26 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผอ.ศภ.4 จัดพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 3 พฤษภาคม 2566 15:33:5948
27 ผอ. ศภ.4 ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช28 เมษายน 2566 13:47:0238
28 ศภ.4 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า และหัวสูบบุหรี่ไฟฟ้า มูลค่า 1,540,000 บาท21 เมษายน 2566 09:56:5164
29 ศภ.4 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 256611 เมษายน 2566 12:05:5755
30 ผู้แทน ศภ.4 ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกวันสิ้นพระชนม์ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์11 เมษายน 2566 10:12:2354
31 ศภ.4 ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.25667 เมษายน 2566 16:00:5569
32 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ พร้อมด้วยนายด่านศุลกากรในจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบสิ่งของ "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด" ประจำปี 25667 เมษายน 2566 14:59:0773
33 ศภ.4 จัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นแท่นประดิษฐาน 3 เมษายน 2566 16:01:4149
34 ศภ.4 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 3 เมษายน 2566 15:43:1244
35 ศภ.4 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า และบารากู่ มูลค่ากว่าห้าล้านบาท9 มีนาคม 2566 16:51:5572
36 ศภ.4 ร่วมถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"3 มีนาคม 2566 13:21:3660
37 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวของ ศภ. 4 ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -14.00 น.28 กุมภาพันธ์ 2566 14:37:0935
38 ศภ.4 จับเนื้อสุกรลักลอบนำเข้า มูลค่ารวม 6,000,000 บาท24 กุมภาพันธ์ 2566 13:27:5691
39 ศภ.4 และด่านศุลกากรในสังกัด มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัย อ.สิงหนคร จ.สงขลา12 มกราคม 2566 13:51:0192
40 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา29 ธันวาคม 2565 11:46:3666
41 ศภ.4 จับกุมน้ำมันลักลอบ 7,000 ลิตร16 ธันวาคม 2565 10:43:10119
42 เจ้าหน้าที่ ศภ.4 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 8 ธันวาคม 2565 16:09:1066
43 ศภ.4 จับกุมชิ้นส่วนสุกร ถิ่นกำเนิดต่างประเทศ จำนวน 12,000 ก.ก. มูลค่า 2.5 ล้านบาท1 ธันวาคม 2565 12:18:4061
44 ศภ.4 จัดประชุมนายด่านในท้องที่ที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 ธันวาคม 2565 12:13:20142
45 ผอ.สคศ. ศภ.4 เข้าร่วมพิธี ?วันพระบิดาแห่งฝนหลวง? ประจำปี 2565 18 พฤศจิกายน 2565 11:55:2566
46 ศภ.4 จับกุมแว่นตา เลนส์ เครื่องวัดเลนส์ และน้ำยาทำความสะอาดเลนส์ มากกว่า 40,000 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 5,000,000 บาท15 พฤศจิกายน 2565 16:26:58126
47 ศภ.4 จับกุมบุหรี่ สุรา ไพ่ เมืองกำเนิดต่างประเทศ1 พฤศจิกายน 2565 19:03:25115
48 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ผอ.ศภ.4 เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา31 ตุลาคม 2565 14:13:4599
49 ศภ.4 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช27 ตุลาคม 2565 14:38:1773
50 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดกิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 256520 ตุลาคม 2565 17:54:3487
51 ศภ.4 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสรรคต ร.917 ตุลาคม 2565 16:59:4965
52 ศภ.4 จับกุมบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่ารวม 1,500,000 บาท12 ตุลาคม 2565 14:22:4899
53 ศภ.4 จับกุมและตรวจยึดสินค้าแบรนด์เนม มูลค่ากว่า 500,000 บาท29 กันยายน 2565 17:21:29108
54 ศภ.4 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)29 กันยายน 2565 17:10:2571
55 การเผยแพร่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256521 กันยายน 2565 16:37:4756
56 ศภ.4 ตรวจยึดซากสัตว์คุ้มครองจำนวนกว่า 50 ซาก21 กันยายน 2565 14:59:0072
57 ศภ.4 จับกุมเนื้อสุกรแช่แข็ง จำนวน 12,000 กก. มูลค่า 2,340,000 บาท18 กันยายน 2565 11:04:1357
58 ผอ.ศภ.4 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศุลกากรร่วมไทย-มาเลเซียเพื่อพื้นที่พัฒนาร่วม ครั้งที่ 269 กันยายน 2565 18:53:3369
59 ศภ.4 จัดประชุมนายด่านในท้องที่ที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 2/25656 กันยายน 2565 16:14:2097
60 ศภ.4 จับกุมสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าควบคุมตามบัญชี CITES จำนวน 1,066 ตัว29 สิงหาคม 2565 15:37:1072
61 ผอ.ศภ.4 เป็นประธานในพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2565 และทำกิจกรรม CSR เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 18 สิงหาคม 2565 11:03:2472
62 ผอ.ศภ.4 และเจ้าหน้าที่ ศภ.4 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้ในราชการแล้วให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสงขลา10 สิงหาคม 2565 10:39:2472
63 ผอ.ศภ.4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ดำเนินการรวบรวมมวลสารเพื่อจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 10 สิงหาคม 2565 10:33:3185
64 ศภ.4 ร่วมกับ ดสข.และ MTJA มอบทุนการศึกษาและสิ่งของบริจาคให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่1 สิงหาคม 2565 11:17:4582
65 ผอ.ศภ.4 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256527 กรกฎาคม 2565 16:21:4267
66 ผอ.ศภ.4 พร้อมด้วยด่านศุลกากรสงขลาและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม 11th E-JDA ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย27 กรกฎาคม 2565 16:05:1475
67 ผอ. ศภ.๔ ให้การต้อนรับผู้แทนคณะผู้แทนองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (Malaysia - Thailand Joint Authority : MTJA) เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ26 กรกฎาคม 2565 16:18:4786
68 ศภ.4 ตรวจยึดชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมมูลค่า 1,200,000 บาท26 กรกฎาคม 2565 09:48:14100
69 ศภ.4 ตรวจยึดชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมมูลค่า 1,200,000 บาท26 กรกฎาคม 2565 09:40:4262
70 ศภ.4 จับกุมสินค้าแบรนด์เนม มูลค่ากว่าสามล้านบาท8 กรกฎาคม 2565 14:37:22112
71 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงานและพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี 8 กรกฎาคม 2565 11:02:1386
72 ศภ.4 จับกุมบุหรี่ต่างประเทศลักลอบ 1,155,800 มวน มูลค่า 3,467,400 บาท7 กรกฎาคม 2565 14:28:4585
73 ศภ.4 จับกุม รถบรรทุก เครื่องยนต์ ตัวถังและส่วนประกอบรถ GOKART 11 คัน ลักลอบหนีศุลกากร มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท7 กรกฎาคม 2565 14:17:4363
74 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้แทนจากด่านศุลกากรในท้องที่ของ ศภ.4 จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR13 มิถุนายน 2565 12:04:43135
75 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 1/25651 มิถุนายน 2565 10:29:05157
76 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้ทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว จำนวน 5 รายการ24 พฤษภาคม 2565 16:28:31127
77 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 256519 พฤษภาคม 2565 13:36:20112
78 ด่านศุลกากรหาดใหญ่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ17 พฤษภาคม 2565 11:35:09155
79 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR6 พฤษภาคม 2565 11:51:08214
80 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จับกุมน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทเบนซิน มูลค่าของกลางประมาณ 800,000 บาท26 เมษายน 2565 16:07:48159
81 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จับกุมบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่าของกลางประมาณ 6,000,000 บาท18 เมษายน 2565 17:40:46144
82 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ พร้อมด้วยนายด่านศุลกากรในจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบสิ่งของ "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด" ประจำปี 2565 12 เมษายน 2565 11:36:42157
83 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 (แห่งใหม่)4 เมษายน 2565 15:57:11161
84 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 จับกุมบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่าของกลางประมาณ 5,000,000 บาท29 มีนาคม 2565 09:48:12163
85 อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 41 มีนาคม 2565 10:27:43135
86 ศภ.4 มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพค ให้กับโรงพยาบาลสงขลา24 กุมภาพันธ์ 2565 12:04:02239
87 รองอธิบดีกรมศุลกากร เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ด่านศุลกากรสงขลา ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่2 กุมภาพันธ์ 2565 16:33:24202
88 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-25636 มกราคม 2565 13:58:50139
89 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบเงินให้กับโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง23 ธันวาคม 2564 17:01:16140
90 ชุดปฏิบัติการปราบปรามลักลอบนำเข้าบุหรี่และสุราในพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จับกุมบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่าของกลางประมาณ 10,000,000 บาท14 ธันวาคม 2564 12:53:15305
91 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"7 ธันวาคม 2564 16:49:49156
92 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค และชุดตรวจ ATK (COVID-19Ag Home Test) จำนวน 480 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 30 พฤศจิกายน 2564 10:28:03263
93 สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖เนื่องในวันวชิราวุธ 26 พฤศจิกายน 2564 10:31:14137
94 ชุดปฏิบัติการปราบปรามลักลอบนำเข้าบุหรี่และสุรา ในพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จับกุมบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่าของกลางประมาณ 4,000,000 บาท16 พฤศจิกายน 2564 15:21:32191
95 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 7,200 ขวด ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID -19 ณ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา4 พฤศจิกายน 2564 15:52:36164
96 ศภ.4 มอบน้ำดื่ม จำนวน 500 แพค (6,000 ขวด) ให้กับโรงพยาบาลสงขลาซึ่งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน covid-192 พฤศจิกายน 2564 14:06:15168
97 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดกิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 25 ตุลาคม 2564 16:49:01185
98 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2564 21 ตุลาคม 2564 17:59:05172
99 ชุดปฏิบัติการปราบปรามลักลอบนำเข้าบุหรี่และสุราในพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จับกุมบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่าของกลางประมาณ 1,200,000 บาท21 ตุลาคม 2564 10:27:00177
100 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดกิจกรรม เนื่องในวันเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 14 ตุลาคม 2564 14:40:12167
101 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี การสถาปนา สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔12 ตุลาคม 2564 10:56:19156
102 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 11 ตุลาคม 2564 10:18:07207
103 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ ,นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรสงขลา และนางสาวพินิตา ใจแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมทางศุลกากรพื้นที่ภาคที่๔ เข้าร่วมพิธีงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 ตุลาคม 2564 13:58:24219
104 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร29 กันยายน 2564 17:39:19457
105 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom28 กันยายน 2564 20:06:42199
106 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)28 กันยายน 2564 11:18:37453
107 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 ตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศ และสิ่งเทียมอาวุธปืน มูลค่าประมาณ 2,000,000 บาท14 กันยายน 2564 21:13:05232
ผลลัพท์ทั้งหมด 342 จำนวน 4 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร