สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 


นายยุทธนา พูลพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

พิธีการทางศุลกากร

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่องที่น่าสนใจ


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 18 เข้าชมวันนี้
  • 711 เข้าชมเดือนนี้
  • 45,789 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7430-7039, 0-7430-7040 โทรสาร 0-7430-7041
email : 75000000@customs.go.th

ข่าวสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรและอาคารที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0
2 ศภ.4 มอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมระดมทุนการศึกษาเพื่อน้องโรงเรียนวัดแม่เตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา0
3 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 25610
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 25610
5 ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 พ.ศ.2563-2565เพิ่มเติม (ด้านเศรษฐกิจ)0
6 ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 พ.ศ.2563-2565เพิ่มเติม (ด้านเศรษฐกิจ)0
7 ศภ.4 มอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมระดมทุนการศึกษาเพื่อน้องโรงเรียนวัดแม่เตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา0
8 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-25636 มกราคม 2565 13:58:506
9 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบเงินให้กับโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง23 ธันวาคม 2564 17:01:1611
10 ชุดปฏิบัติการปราบปรามลักลอบนำเข้าบุหรี่และสุราในพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จับกุมบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่าของกลางประมาณ 10,000,000 บาท14 ธันวาคม 2564 12:53:1544
11 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"7 ธันวาคม 2564 16:49:4919
12 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค และชุดตรวจ ATK (COVID-19Ag Home Test) จำนวน 480 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 30 พฤศจิกายน 2564 10:28:0322
13 สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖เนื่องในวันวชิราวุธ 26 พฤศจิกายน 2564 10:31:1414
14 ชุดปฏิบัติการปราบปรามลักลอบนำเข้าบุหรี่และสุรา ในพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จับกุมบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่าของกลางประมาณ 4,000,000 บาท16 พฤศจิกายน 2564 15:21:3219
15 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 7,200 ขวด ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID -19 ณ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา4 พฤศจิกายน 2564 15:52:3632
16 ศภ.4 มอบน้ำดื่ม จำนวน 500 แพค (6,000 ขวด) ให้กับโรงพยาบาลสงขลาซึ่งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน covid-192 พฤศจิกายน 2564 14:06:1538
17 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดกิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 25 ตุลาคม 2564 16:49:0142
18 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2564 21 ตุลาคม 2564 17:59:0548
19 ชุดปฏิบัติการปราบปรามลักลอบนำเข้าบุหรี่และสุราในพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จับกุมบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่าของกลางประมาณ 1,200,000 บาท21 ตุลาคม 2564 10:27:0034
20 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดกิจกรรม เนื่องในวันเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 14 ตุลาคม 2564 14:40:1245
21 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี การสถาปนา สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔12 ตุลาคม 2564 10:56:1940
22 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง 11 ตุลาคม 2564 10:18:0769
23 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ ,นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรสงขลา และนางสาวพินิตา ใจแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมทางศุลกากรพื้นที่ภาคที่๔ เข้าร่วมพิธีงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 ตุลาคม 2564 13:58:2469
24 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร29 กันยายน 2564 17:39:19263
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom28 กันยายน 2564 20:06:4235
26 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)28 กันยายน 2564 11:18:37261
27 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 ตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศ และสิ่งเทียมอาวุธปืน มูลค่าประมาณ 2,000,000 บาท14 กันยายน 2564 21:13:05105
28 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 14 กันยายน 2564 21:11:1375
29 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร และเจ้าพนักงานธุรการ10 กันยายน 2564 15:58:11439
30 ศภ.4 มอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมระดมทุนการศึกษาเพื่อน้องโรงเรียนวัดแม่เตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา31 สิงหาคม 2564 19:21:5282
31 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร9 สิงหาคม 2564 10:37:33433
32 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และด่านศุลกากรสงขลา ร่วมบริจาคอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและป้องกันโรค Covid-19 ของโรงพยาบาลสนาม ให้กับโรงพยาบาลสนามสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา3 สิงหาคม 2564 09:02:47105
33 **//สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 10 เครื่อง และน้ำดื่ม จำนวน 6,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสงขลา ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาติณสูลานนท์**//29 กรกฎาคม 2564 18:34:24111
34 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,500 ชิ้น และน้ำดื่ม จำนวน 6,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสนามสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา27 กรกฎาคม 2564 14:27:2385
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,500 ชิ้น และน้ำดื่ม จำนวน 6,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสนาม(โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา)23 กรกฎาคม 2564 17:32:2459
36 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จับกุมเสื้อผ้าละเมิดเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ Tommy Hilfiger มูลค่าความเสียหายประมาณ 3,000,000 บาท12 กรกฎาคม 2564 16:04:2693
37 กองสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับ ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 จับกุมบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่าของกลางประมาณ 35,000,000 บาท9 กรกฎาคม 2564 15:19:4484
38 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงานและพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 147 ปี2 กรกฎาคม 2564 12:06:4195
39 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร16 มิถุนายน 2564 14:21:27636
40 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 256410 มิถุนายน 2564 15:53:2863
41 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 25644 มิถุนายน 2564 16:05:3472
42 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศภ.4 และเจ้าหน้าที่จากด่านศุลกากรในสังกัด จัดโครงการ CSR มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและป้องกันโรค Covid-19 ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จำนวน 6 แห่ง20 พฤษภาคม 2564 16:29:5969
43 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 20 พฤษภาคม 2564 15:57:2381
44 เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันกล่าวคำถวายพระพรและลงนามเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 พฤษภาคม 2564 12:12:4188
45 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 ร่วมกับด่านฯสงขลา จับกุมบุหรี่ต่างประเทศ มูลค่าของกลางประมาณ 25,000,000 บาท26 เมษายน 2564 14:53:1296
46 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศุลกากรภาคที่ 4 มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา จิตต์โสภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา20 เมษายน 2564 15:32:1188
47 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 ตรวจยึดกาแฟสำเร็จรูปและเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ มูลค่าของกลางประมาณ 1,000,000 บาท20 เมษายน 2564 14:04:2197
48 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้มอบหมายให้ นายวัชรินทร์ จันทร์ขาว นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ร่วมพิธีวางพวงมาลาตกแต่งด้วยผลไม้9 เมษายน 2564 09:43:5890
49 เมื่อวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น.นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วยนายปรัชญา มากวัฒนสุข นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเครื่องราชสักการะ ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช7 เมษายน 2564 10:38:16100
50 พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน พุทธศักราช 25641 เมษายน 2564 13:28:1886
51 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 จับกุมหอมใหญ่เมืองกำเนิดต่างประเทศ มูลค่าของกลางประมาณ 250,000 บาท26 มีนาคม 2564 15:46:37111
52 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดให้มีการประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 1/2564 และกิจกรรม CSR เก็บขยะชายหาด ตามโครงการศุลกากรจิตอาสา เพื่่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส 24 มีนาคม 2564 13:46:24119
53 เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2564 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผอ.ศภ.4 พร้อมด้วย ผอ.สคศ. ศภ.4 และเจ้าหน้าที่คณะตรวจตัดปี เข้าตรวจราชการ ณ ด่านศุลกากรสุไหงโกลก, ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา, และด่านศุลกากรตากใบ17 มีนาคม 2564 14:24:26141
54 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 จับกุมสินค้าอุปโภคบริโภค เมืองกำเนิดต่างประเทศ มูลค่าของกลางประมาณ 1,000,000 บาท11 มีนาคม 2564 15:41:4981
55 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-1922 กุมภาพันธ์ 2564 11:15:1688
56 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 จับกุมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์กะเทาะเปลือก เมืองกำเนิดต่างประเทศ มูลค่าของกลางประมาณ 1,500,000 บาท 22 กุมภาพันธ์ 2564 10:46:52101
57 ตามที่เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดภาคใต้ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร มีดำริให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ได้รับผลกระทบข้างต้น จึงได้สั่งการให้สำรวจเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ปฏิบัติงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว8 กุมภาพันธ์ 2564 16:48:5191
58 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 จับกุมไวน์เมืองกำเนิดต่างประเทศ มูลค่าของกลางประมาณ 700,000 บาท 27 มกราคม 2564 16:02:00111
59 ภารกิจและวิสัยทัศน์กรมศุลกากร8 มกราคม 2564 13:47:32112
60 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างที่มีผลการดำเนินครบถ้วนและสมบูรณ์ตามโครงการศุลกากรคุณธรรม ประจำปี 256323 ธันวาคม 2563 10:53:21115
61 วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ศภ.4 และด่านศุลกากรสงขลา ร่วมกับบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม CSR16 ธันวาคม 2563 16:49:3597
62 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วยนางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรสงขลาและเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ 9 ธันวาคม 2563 10:29:30113
63 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ได้มอบหมายให้นางสาวพินิตา ใจแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมทางศุลกากรพื้นที่ภาคที่ 4 และเจ้าหน้าที่ ศภ.4 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ7 ธันวาคม 2563 10:41:08112
64 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จิตอาสา 904 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณโรงเรียนมหาวชิราวุธ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 26 พฤศจิกายน 2563 11:52:3492
65 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.15 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้เข้าร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ (พื้นที่สงขลา) ประจำปี 2563 25 พฤศจิกายน 2563 14:42:0998
66 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 253 เวลา 07.00 น. นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และเจ้าหน้าที่ ศภ.4 ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 256316 พฤศจิกายน 2563 14:09:11142
67 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดให้มีการประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ณ ด่านศุลกากรสตูล12 พฤศจิกายน 2563 17:07:19124
68 เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และเจ้าหน้าที่ ศภ.4 ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 และกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day 29 ตุลาคม 2563 16:13:29113
69 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เข้าพบปะหารือกับ นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และนายด่านศุลกากร27 ตุลาคม 2563 15:54:40113
70 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุ26 ตุลาคม 2563 10:36:08103
71 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีได้เริ่มที่ใจเรา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช17 ตุลาคม 2563 12:46:2998
72 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2563 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศภ.4 ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใต้โครงการ นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 ตุลาคม 2563 15:28:2899
73 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 'วันมหิดล'28 กันยายน 2563 11:10:1286
74 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และเจ้าหน้าที่ ศภ.4 ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปี ณ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ถนนชลเจริญ16 กันยายน 2563 16:14:39138
75 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 5/256311 กันยายน 2563 16:01:20114
76 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล ณ บริเวณชายหาดและป่าสนอ่อนของหาดสมิหลา หน้าสำนักงานศุลกากรภาคที่ 411 กันยายน 2563 15:58:01119
77 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบบุหรี่ไฟฟ้า มูลค่าของกลางประมาณ 1,000,000 บาท24 สิงหาคม 2563 16:42:46128
78 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ 89 รูป รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 256314 สิงหาคม 2563 13:31:05105
79 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 256313 สิงหาคม 2563 09:18:21122
80 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 จับกุมใบกระท่อมบรรจุกล่องพัสดุไปรษณีย์ 69 กล่อง น้ำหนักรวม 113 กิโลกรัม6 สิงหาคม 2563 16:37:33127
81 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้จัดประชุมตรวจรับการจ้างงวดสุดท้าย "โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรและอาคารที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา" 3 สิงหาคม 2563 16:54:48113
82 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานศุลกากรภาคที่ 429 กรกฎาคม 2563 11:18:09118
83 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 4/256329 กรกฎาคม 2563 11:16:38130
84 นางสาวพินิตา ใจแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมทางศุลกากรพื้นที่ภาคที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสย้ายเข้าทำงาน ณ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4แห่งใหม่29 กรกฎาคม 2563 11:16:14128
85 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 จับกุมใบกระท่อมบรรจุกล่องพัสดุไปรษณีย์ 98 กล่อง น้ำหนักรวม 235 กิโลกรัม16 มิถุนายน 2563 11:51:09146
86 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 25632 มิถุนายน 2563 16:57:26154
87 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ สำนักงานและอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานศุลกากรแห่งใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและความรุ่งเรือง2 มิถุนายน 2563 09:25:02268
88 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.59 น. นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้ร่วมทำพิธีตั้งศาลพระภูมิพระชัยมงคล ณ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 แห่งใหม่2 มิถุนายน 2563 09:23:56154
89 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบบุหรี่ไฟฟ้า มูลค่าของกลางประมาณ 400,000 บาท21 พฤษภาคม 2563 11:16:31158
90 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 จับกุมบุหรี่ละเมิดเครื่องหมายการค้า จำนวน 1,050 กล่อง มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 5,250,000 บาท27 เมษายน 2563 15:02:03170
91 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ครั้งที่ 3/256310 มีนาคม 2563 14:32:12174
92 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดโครงการ CSR จิตอาสาศุลกากร ณ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา10 มีนาคม 2563 14:31:40152
93 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 จับกุมบุหรี่เมืองกำเนิดต่างประเทศ จำนวน 60 กล่อง รวมทั้งสิ้น 300,000 มวน10 มีนาคม 2563 14:28:46161
94 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 จับกุมใบกระท่อมน้ำหนัก300 กิโลกรัม17 กุมภาพันธ์ 2563 11:24:00168
95 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.4 จับกุมมะพร้าวเมืองกำเนิดต่างประเทศน้ำหนักประมาณ 1500 กิโลกรัม11 กุมภาพันธ์ 2563 11:16:04158
96 ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 พ.ศ.2563-2565เพิ่มเติม (ด้านเศรษฐกิจ)30 มกราคม 2563 11:13:03128
97 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จับกุมใบกระท่อมน้ำหนัก 100 กิโลกรัม29 มกราคม 2563 11:34:41135
98 กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัด "ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน" หนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 14 มกราคม 2563 15:46:14151
99 ศภ.๔ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 25636 มกราคม 2563 14:07:20156
100 ศภ.๔ แถลงข่าวการจัดงานตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อชุมชน และผลการจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร6 มกราคม 2563 14:04:52140
101 กรมศุลกากรจัดมหกรรมกีฬาสีเชื่อมความสามัคคีกรมศุลกากร 2562 27 ธันวาคม 2562 11:14:02248
102 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จัดประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ18 ธันวาคม 2562 09:37:57177
103 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 13 ธันวาคม 2562 17:26:37182
104 ศภ.๔ จัดประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ26 ตุลาคม 2562 15:23:44205
105 ผชช.ศภ.๔ พร้อมด้วยนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่จังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าพบ ผวจ.สงขลา และ ผบก.ภ.จว.สงขลา22 ตุลาคม 2562 16:40:38172
106 ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า11 กันยายน 2562 15:23:17194
107 ศภ.๔ จัดประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ10 กันยายน 2562 11:33:53189
ผลลัพท์ทั้งหมด 262 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7430-7039, 0-7430-7040
อีเมล์ : 75000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร