สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
Regional Customs Office IV
 


นายยุทธนา พูลพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

พิธีการทางศุลกากร

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เรื่องที่น่าสนใจ


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 22 เข้าชมวันนี้
  • 194 เข้าชมเดือนนี้
  • 60,643 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7430-7039, 0-7430-7040 โทรสาร 0-7430-7041
email : 75000000@customs.go.th

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4

7 มิถุนายน 2566
ผอ.ศภ.4 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
8 มิถุนายน 2566
ศภ.4 เข้าร่วมกิจกรรม ?รวมพลังสร้างทะเลไทยไร้ขยะ เนื่องในวันทะเลโลก?
1 มิถุนายน 2566
ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
18 พฤษภาคม 2566
นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดพิธีทางศาสนาอิสลาม (ละหมาดขอพร) เพื่อความเป็นร่มเย็นและเป็นศิริมงคลของเจ้าหน้าที่
18 พฤษภาคม 2566
นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม CSR จิตอาสาศุลกากรร่วมกับด่านศุลกากรสงขลา ปล่อยลูกปูคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 5,000,000 ตัว และร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2566
9 พฤษภาคม 2566
ศภ.4 เข้าร่วมร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
3 พฤษภาคม 2566
นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผอ.ศภ.4 จัดพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
28 เมษายน 2566
ผอ. ศภ.4 ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข่าวด่านศุลกากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

20 มีนาคม 2563
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบเข้าร่วมงาน เก็บข้าว เกี่ยวรัก ปี3
21 พฤศจิกายน 2562
ด่านศุลกากรบ้านประกอบเข้าร่วมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลังโครงการจัดทำชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ
20 พฤศจิกายน 2562
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชตรวจสอบพื้นที่ขอจัดตั้ง ICD
20 พฤศจิกายน 2562
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชตรวจเยี่ยมท่าเรือบริษัทส่่งออกแร่
18 พฤศจิกายน 2562
ด่านศุลกากรบ้านประกอบให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะที่ปรึกษาจากธนาคารพัฒนาเอเชีย
5 พฤศจิกายน 2562
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราชรับ - ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร